Bedankt dat u aan ons onderzoek wilt deelnemen.

Onderzoek: Welke invloed heeft vergrijzing op de gewenste capaciteit bij inkoopafdelingen in de publieke sector? 

InQuest Publiek en In2Talent nodigen u uit deel te nemen aan dit onderzoek. In 2010 heeft InQuest Publiek reeds een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd en toen bleek dat de vergrijzingsproblematiek niet werd herkend door inkoopafdelingen. In2talent en InQuest publiek vragen zich af of dit na 5 jaar nog steeds zo is.   

Volgens recente berichten, oa van het CBS, is de verwachting dat vanaf 2013 het aantal ouderen versneld toe zal nemen. In de bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers groeien van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen. De komende jaren zal vooral het aandeel 65-79-jarigen sterk stijgen en vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). In 2040, het hoogtepunt van het aantal 65-plussers, is naar schatting 26% van de bevolking 65-plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar. Ter vergelijking: in 2012 is het percentage 65-plussers nog 16%, waarvan 25% 80-plus is.

In dit onderzoek stellen wij de volgende vraag:
Wat betekent dat voor de inkopers en aanbesteders in de publieke sector? Is de gemiddelde leeftijd van inkooppersoneel hetzelfde als de gemiddelde leeftijd van de ambtenaar? Anticiperen publieke inkooporganisaties op de geschetste toekomstige situatie? Hoe denkt inkooppersoneel over vergrijzing en wat vinden ze van de manier van anticiperen door de inkooporganisatie? Zijn inkopers van plan om de rijksoverheid te verlaten?

Dat is een nader onderzoek waard! 

Nadere informatie over het onderzoek:
  • Het invullen van de enquête neemt maximaal 10 minuten in beslag.
  • Deelname aan het onderzoek is op basis van anonimiteit, alleen op eigen initiatief kan contact worden gelegd 
  • Bij opgave van NAW gegevens wordt aan respondenten automatisch de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt 
Het onderzoek start 10 juli. Tot 31 augustus is er gelegenheid aan de enquête deel te nemen. In september 2015 worden de resultaten gedeeld en bekendgemaakt. 

Susan Ruiter
Manager In2Talent 
www.in2talent.nl 

Drs Marc J. Brugman 
Directeur InQuest Publiek
www.InQuest.nl 

 *
 *
 *
 *
 *
 *

Uitschrijven voor de nieuwsbrief..? klik hier
...